ابراهیم فتح اللهی

ابراهیم فتح اللهی

ابراهیم فتح اللهی ، متولد 1339،  عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور می باشد . دانش آموخته دكتری الهیات از دانشگاه امام صادق(ع) است . وی دوره های قبل از دكترا را در دانشگاه تهران گذرانده است .تاریخ تفسیر، مدیریت اسلامی و متدولوژی (روش تحقیق علمی) ، آثار تالیفی او هستند و كتاب اخیر وی متدولوژی علوم قرآنی هفدهمین اثر او است . این كتاب در سال 1388 از طرف دانشگاه امام صادق (ع) منتشر شد . در پاییز همان سال به عنوان كتاب برتر فصل معرفی شد و در سال 89 نیز به عنوان كتاب برگزیده سال از سوی بیست و هشتمین دوره كتاب سال انتخاب شد .

کتاب های ابراهیم فتح اللهی

متدولوژی علوم قرآنی