سید عقیل حسینی

سید عقیل حسینی

سید عقیل حسینی ، متولد ۱۳۶۱، عضو هیئت علمی دانشکاه یاسوج و دارای مدرک دکتری تخصصی اقتصاد از دانشگاه اصفهان است.

کتاب های سید عقیل حسینی