محمدرضا احمدی طباطبایی

محمدرضا احمدی طباطبایی

محمد رضا احمدی طباطبایی ، فوق لیسانس پیوسته معارف اسلامی و علوم سیاسی و دکترای علوم سیاسی (گرایش مسائل ایران)  و دانشیار دانشگاه امام صادق (ع) دانشكده معارف اسلامي و علوم سياسي است.

کتاب های محمدرضا احمدی طباطبایی