فرید محسنی

فرید محسنی

آقای دکتر فرید محسنی (متولد ۱۳۴۴ ش)، دانش‌آموخته مقطع دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی از دانشگاه امام صادق و استادیار دانشگاه علوم قضایی است. رئیس و عضو شورای پژوهشی دانشگاه علوم قضایی ازجمله فعالیت‌های وی است. او علاوه بر تدریس، به راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌ها با عناوین حقوقی در مقطع تحصیلات تكمیلی مشغول است و تاکنون چندین جلد کتاب و مقاله به رشتهٔ تحریر درآورده است. «حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، «ولایت و امامت از منظر عقل و نقل»، «سلب مالکیت در رویه دیوان داوری ایران»، «جرم‌شناسی» و «تحلیل حقوقی حاکمیت در اسلام» برخی از این آثار است.

کتاب های فرید محسنی