ابوالحسن فقیهی

ابوالحسن فقیهی

دكتر ابوالحسن فقيهي در سال 1319 در تهران بدنيا آمد. ايشان داراي مدرك دكتري رشته مديريت دولتي از دانشگاه ايالتي نيويورك ( امريكا) در سال 1364 است. وي هم اكنون عضو هيئت علمي و استاد دانشگاه علامه طباطبائي مي باشد. گروه : علوم انساني رشته : مديريت دولتي تحصيلات رسمي و حرفه اي : تحصيلات رسمي و دوره هاي تخصصي دكتر فقيهي به قرار زير است: دوره ابتدايي - دبستان فيروزكوهي پسران تهران - 1331 ديپلم - دبيرستان مروي تهران - 1338 كارشناسي- حقوق - دانشگاه تهران- 1342 كارشناسي ارشد - مديريت بازرگاني - دانشگاه تهران - 1348 دكترا- مديريت دولتي - دانشگاه ايالتي نيويورك ( امريكا) - 1364 دوره هاي تخصصي : دوره حكومتهاي محلي - وزارت كشور ژاپن - توكيو - 1974 دوره مديران آموزش ملي - سازمان ملل متحد - بانكوك - 1976 وقايع ميانسالي : دكتر فقيهي داراي فرصت مطالعاتي در مورد مفاهيم و روشهاي اندازه گيري بهره وري در سازمانهاي دولتي و بخش خدمات - دانشگاه آكسفورد انگليس - 1375 الي 1376 بوده است.

کتاب های ابوالحسن فقیهی