ماریا آنتونیتا کریپا

ماریا آنتونیتا کریپا

ماریا آنتونیتا کریپا (1946) در حال حاضر استاد تاریخ معماری در دانشگاه پولی‌تکنیک در میلان (بخش معماری و برنامه‌ریزی دانشکده معماری) است. از اوایل دهه 1980، او مقالات زیادی در زمینه معماری و شهرسازی منتشر کرده است.

کتاب های ماریا آنتونیتا کریپا

آنتونی گائودی