عطاالله بیگدلی

عطاالله بیگدلی

عطاالله بیگدلی ، متولد 1359، دانش آموخته کارشناسي ارشد معارف اسلامي و حقوق دانشگاه امام صادق‌علیه‌السلام.(ورودی سال ۱۳۷۸) دانش‌آموختة دکتري حقوق خصوصي از دانشگاه امام صادق‌علیه‌السلام و نفر اول دورة دکتري.(ورودی ۱۳۸۶- دفاع: خرداد ماه ۱۳۹۳)داراي پايان‌نامه برتر کارشناسي ارشد سال ۸۶ در رشته حقوق خصوصي.دانشجوی برتر دکتری دانشگاه امام صادق‌علیه‌السلام در سال ۱۳۹۰٫ است.

کتاب های عطاالله بیگدلی