سید محمدهادی گرامی

سید محمدهادی گرامی

سید محمدهادی گرامی ، متولد 1360، عضو هیئت علمی مرکز پژوهشی مطالعات قرآنی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است. او دارای مدرک دیپلم ریاضی-فیزیک ، کارشناسی الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع) ، کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع) ، کارشناسی ارشد رشته «تلاقی‌های‌ فکری در جهان اسلام»، دانشگاه برلین آلمان و دکتری قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع) است.


کتاب های سید محمدهادی گرامی