شهاب جعفری ندوشن

شهاب جعفری ندوشن

شهاب جعفری ندوشن ، متولد 1356 است.  او داری ای مدرک کاردانی ، 1391 ، حقوق ، پیام نور ، کارشناسی ارشد ، 1383 ، رشته الهیات ، شاخه فلسفه و کلام اسلامی ، امام صادق  ، کارشناسی ارشد ، 1390 ، حقوق تجارت بین الملل ، شهید بهشتی و دکتری ، 1395 ، حقوق تخصصی ، تهران است. او عضو هیات علم دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران 1399 - اکنون ، وکیل پایه یک دادگستری، کانون وکلای دادگستری مرکز، شهر تهران 1395  -اکنون ، رییس هیأت مدیره و مدیرعامل، موسسه حقوقی دیوان صلح  1391- اکنون ، مدرس مدعو دانشگاه علم و فرهنگ  1398- اکنون  و مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب است.

کتاب های شهاب جعفری ندوشن

معقولیت گزاره های دینی