مهدی زریباف

مهدی زریباف

دکتر مهدی زریباف ف متولد 1345،  استاد اقتصاد دانشگاه و رئیس مرکز مطالعات و مبانی مدل‌های اقتصادی هستند. دکتر زریباف در حوزه اقتصاد مقاومتی دارای تخصص است. مقالات ارزش گزاری مالکیت معنوی، نقش بازاریابی جهانی در استراتژی‌های ورود به بازار و ارائه مدل تحلیلی و تبلیغات جهانی از تالیفات ایشان است.

کتاب های مهدی زریباف