سید ر قاسم

سید ر قاسم

دکتر سید قاسم استاد بازنشسته در گروه مهندسی عمران در دانشگاه تگزاس در آرلینگتون است. دکتر قاسم مدرک دکترای خود را از دانشگاه ویرجینیای غربی و مدرک لیسانسش را از هند دریافت کرد. او در هیئت علمی دانشگاه پلی تکنیک بروکلین در نیویورک خدمت کرده و در هیئت علمی دانشگاه تگزاس در آرلینگتون، از سال 1973 تا زمان بازنشستگی خود در سال 2007 تدریس کرده است.

کتاب های سید ر قاسم

مهندسی شبکه های آب رسانی


فرآیندهای تصفیه آب


طراحی تصفیه خانه های آب