سو بیتون

سو بیتون

سو بیتون (9 نوامبر 1956) یک محقق گردشگری و استاد مدعو در دانشگاه هوکایدو است و برای بیش از 25 سال تحقیقات مبتنی بر گردشگری را در زمینه توسعه جامعه و مدیریت، همراه با گردشگری ناشی از فیلم و فرهنگ پاپ انجام داده است. در سال 2019، پروفسور بیتون جایزه یک عمر دستاورد TTRA را به دلیل مشارکت در تحقیقات گردشگری دریافت کرد.

کتاب های سو بیتون