رابرت روسالر

رابرت روسالر

رابرت روسالر مهندس مشاور با بیش از 30 سال تجربه در عملیات و مهندسی کارخانه است. او نویسنده کتاب طراحی HVAC، کتابچه سیستم‌ها و اجزای تهویه مطبوع، و کتاب استاندارد مهندسی کارخانه است. او عضو انجمن مهندسین مکانیک آمریکا و انجمن مهندسی تاسیسات نیز می باشد.

کتاب های رابرت روسالر

نگهداری سیستم های تاسیسات