محمدسعید نجاتی

محمدسعید نجاتی

دکتر محمدسعید نجاتی کارشناس تاریخ و سیره پژوهشکده حج و زیارت و نویسنده ایرانی متولد سال 1357 می باشد.

کتاب های محمدسعید نجاتی

زندانیان هاشمیه


حمزه ابن قاسم علوی


سیدتاج الدین حسینی آوی


سرزمین منا