سید رضا محمدی

سید رضا محمدی

سید رضا محمدی شاعر، مترجم،منتقد ادبی و روزنامه‌نگار اهل کشور افغانستان است. او در ایران با روزنامه‌های «سلام» و «کار و کارگر» همکاری داشته‌است.
آثار او شامل:روح اندوهگین یک شاعر
سه پلک مانده به شب، تهران، سال ۱۳۷۹
بازی با عزراییل، کابل، سال ۱۳۸۳
گزیدهٔ شعر جوان افغانستان، تهران، سال ۱۳۸۴
پادشاهی شعر- کابل ۱۳۹۳
گزیدهٔ شعر -به انگلیسی- لندن ۲۰۱۲
پادشاهی انار -به انگلیسی ۲۰۱۴
معرفی ادبیات معاصر افغانستان- لندن اچ اند اس-۲۰۱۳
کاغذ باد

کتاب های سید رضا محمدی

از گریه، از تب، از هیجان