حسین فخری

حسین فخری

حسین فخری، متولد 1328، از دوران نوجوانی داستان می نویسد و آثارش از سال 1357 منتشر می شود و به عنوان یکی از نویسنده گان پرکار افغانستان مطرح است. مجموعه داستان های ملاقات در چاه آهو (1364)، اشک گلثوم (1366)، گرگ ها و دهکده (1368)، مصیبت کلنگان (1369) و رمان تلاش (1367)، همه در کابل و مجموعه ی در انتظار ابابیل (1357)، رمان شوکران در ساتگین سرخ (1378) و اهل قصور (1381) و مجموعه نقدهایش بر داستانهای معاصر افغانستان، داستان ها و دیدگاه ها (1374) نخست در شهر پیشاور منتشر شدند و پس از آن در کابل. در سال 1359 مجموعه داستان خروسان باغ بابر (کابل/1388) به عنوان برنده ی جایزه ی جلال در بخش ادبیات افغانستان معرفی شد.

کتاب های حسین فخری

آن روزها رفتند


روزهای پرملال


در انتظار ابابیل


مصیبت کلنگان


اهل قصور


خروسان باغ بابر


گرگ ها و دهکده