مرکز تحقیقات حج

مرکز تحقیقات حج

مرکز فعالیت خود را از سال ۱۳۷۰ در حوزه فقه، حدیث، تاریخ، حج و … آغاز کرد. پاسخ به پرسش‌ها نیز بخشی از این فعالیت‌هاست.

کتاب های مرکز تحقیقات حج

توسل و رد شبهات