سیدبابک فرزانه

سیدبابک فرزانه

سید بابک فرزانه پژوهشگر، مؤلف و استاد زبان و ادبیات عرب دانشگاه آزاد اسلامی می باشد.وی پس از اخذ دیپلم متوسطه در رشته علوم تجربی و تحصیل ادبیات عرب در حوزه علمیه جهت ادامه تحصیل به دانشگاه اصفهان رفت و لیسانس زبان و ادبیات عرب گرفت. فرزانه تحصیلات خود را در زمینه ادبیات عرب ادامه داد. او به تدریس در دانشگاههای تهران(دانشکده الهیات)، آزاد اسلامی و الزهراء (و گاه دانشگاه امام صادق ع) پرداخت. فرزانه به عنوان عضو هیأت علمی پژوهشی به دانشگاه تورنتو دعوت شد و درآنجا این فرصت را یافت تا مطالعات خود را در زمینه فرهنگ نگاری قرآن تکمیل کند. فرزانه در حال حاضر مدیر گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال است. علاوه بر این مدیریت بخش عربی دائرةالمعارف بزرگ اسلامی و دانشنامه ایران و نیز سردبیری مجله علمی پژوهشی صحیفه مبین را بر عهده دارد.

کتاب های سیدبابک فرزانه

مفردات