آر اف سایمز

آر اف سایمز

آر اف سایمز(R. F. Symes)، معروف به باب، تقریباً 50 سال در زمین شناسی و کانی شناسی بریتانیا یک چهره مشهور بود. او در سال 1957 در بخش تاریخ طبیعی به کارکنان موزه بریتانیا پیوست و در نهایت مدرک کارشناسی زمین شناسی را از کالج بیرکبک دریافت کرد. آر اف سایمزتا حد زیادی مسئول آوردن اولین میکروپروب های الکترونی به موزه تاریخ طبیعی بود. او در کنار پی جی امبری، مواد معدنی پارکینسونیت و مرهدیت را کشف کرد. در سال 2000 یک اکسی کلرید صورتی، سیمزیت، به افتخار او نامگذاری شد. او همچنین به دلیل خدماتش به موزه تاریخ طبیعی و کانی شناسی نشان عالی ترین نشان امپراتوری بریتانیا را دریافت کرد. آر اف سایمز در سال 2016 درگذشت.

کتاب های آر اف سایمز

سنگ و لعل