اسدالله گنجعلی

اسدالله گنجعلی

اسدالله گنجعلی ، متولد 1358، استادد انشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه‌السلام ، کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی دانشگاه امام صادق(ع) و دکتری مدیریت بازرگانی - منابع انسانی از دانشگاه شهید بهشتی است.

کتاب های اسدالله گنجعلی

مدیریت استعدادها‮‏‫


مدیریت عملکرد