جلال یونسی

جلال یونسی

دکتر سید جلال یونسی روان شناس بالینی- شناخت درمانگر- استادیار رسمی- قطعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- دارای دکترای تخصصی در رشته روان شناسی بالینی از انیستیو روانپزشکی دانشگاه لندن

کتاب های جلال یونسی

افسردگی


مدیریت روابط زناشویی


جان تیزدیل