آسیه باکری

آسیه باکری

خانم باکری متولد 15 اردیبهشت 1362 میباشد او دختر شهید حمید باکری از فرماندهان سپاه پاسداران بوده که سالها در جنگ ایران و عراق فعالیت کرد و در نهایت در 6 اسفند 1362 به شهادت رسید و زمان شهادت حمید باکری دخترش ،آسیه باکری فعالیت های زیادی در زمینه حقوق زنان انجام داده است در چند سال اخیر با توییت ها و پست و استوریهای اینستاگرامی از حقوق بانوان در کشور دفاع و حمایت کرده است.

کتاب های آسیه باکری

مرغ در طوفان