مهدی مهرپور

مهدی مهرپور

مهدی مهرپور (1363) فارغ التحصیل رشته علوم اقتصادی است. وی از سال ۸۵ تا ۹۱ به عنوان خبرنگار و دبیر اقتصادی در روزنامه ایران فعالیت کرده است. از سال ۸۹ تاکنون نیز دبیر اقتصادی اندیشکده و پایگاه تحلیلی برهان می‌باشد. کتاب ایران بدون نفت و بایسته های اقتصاد مقاومتی و مدلی برای آینده اقتصاد ایران از تالیفات وی است که هم اکنون در بازار موجود می باشد.

کتاب های مهدی مهرپور