فریده شایگان

فریده شایگان

فریده شایگان نویسنده ایرانی و وکیل پایه یک دادگستری متولد ۱۳۳۴ می باشد.

کتاب های فریده شایگان

ایران و شورای امنیت