کبری پورعبدالله

کبری پورعبدالله

کبری پور عبدالله ، متولد ۱۳۴۸، استادیار دانشکده پردیس خواهران دانشگاه امام صادق علیه‌السلام و دکتری فقه و اصول -حوزوی از دانشگاه حوزه علمیه خواهران قم است.

کتاب های کبری پورعبدالله

شرطیت امانت برای حضانت


فقه الاطفال