علی رفیعی مقدم

علی رفیعی مقدم

علی رفیعی مقدم ، متولد 1348،  وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز است.

کتاب های علی رفیعی مقدم

اصل رضایی بودن اعمال حقوقی