محمدجواد صادقی مجد

محمدجواد صادقی مجد

محمدجواد صادقی مجد ، متولد 1350 ، از اساتید دانشگاه امام صادق علیه السلام می باشند که سالیانی است در کسوت استادی در زمینه علوم دینی و الهیات و آموزش زبان عربی مشغول به تدریس می باشند. تتبع و گشتار در منابع دینی خصوصا احادیث شیعه از جمله ویژگی های بارز علمی ایشان می باشد.

کتاب های محمدجواد صادقی مجد

نتحادث