کریستوفر جی کوین

کریستوفر جی کوین

کریستوفر جی کوین (متولد 1977) پروفسور اقتصاد دانشگاه جورج میسون و مدیر برنامه مطالعات پیشرفته در فلسفه، سیاست و اقتصاد در مرکز مرکاتوس است. او لیسانس خود در سال 1999، کارشناسی ارشد در سال 2003 و مدرک دکترای خود را از کالج منهتن در سال 2005 در رشته اقتصاد از دانشگاه جورج میسون، جایی که او با پیتر بوتکه و تایلر کوون تحصیل کرد، دریافت کرد. 

کتاب های کریستوفر جی کوین

اقتصاد اتریشی به زبان ساده