هادی رهنما

هادی رهنما

هادی رهنما ، متولد 1356 ، استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،   کارشناسی ارشد پیوسته رشته الهیات، معارف اسلامی و ارشاد، گرایش علوم قرآن و حدیث، دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام) و دکتری الهیات و معارف اسلامی، گرایش علوم قرآن و حدیث، دانشگاه امام صادق (ع) است.

کتاب های هادی رهنما