علی اکبر بابازاده

علی اکبر بابازاده

اینجانب دوره ابتدایی را در دبستان علوی آذر شهر گذراندم ، در تمام سالها دانش آموز ممتاز بودم. در امتحان نهایی در منطقه اول شدم علائق دینی باعث گرایش به حوزه شد و ... مشغول علوم دینی شدم، به تحصیلات فرهنگی و دبیرستان و دانشگاه نیز ادامه دادم و ورود به حوزه 1344 بود، در طول 7 سال سطوح حوزه را به پایان رساندم، در سال 1351 در امتحان خارج حوزه قبول شدم و در ضمن درس­های دارالتبلیغ اسلامی را پیگیری کردم، حقیقتاً مرکز علمی و شکوفایی بود، در این مرکز دوره­های عادی (6 سال) و عالی (2 سال) را به پایان رساندم، جزو شاگردان ممتاز بودم، از محضر اساتیدی همچون علامه طباطبائی، مطهری، مکارم، سبحانی، شبیری، دکتر آیت و ... فیض بردم، واقعاً موسسه علمی و عالی بود هر چند حرفها پیش آمد که نباید پیش می­آمد...

کتاب های علی اکبر بابازاده

گفت و گو در مدینه