سعید طاووسی مسرور

سعید طاووسی مسرور

 دکتر سعید طاوسی مسرور ، متولد 1362 ،استادیار، فلسفه و کلام اسلامی و شیعه شناسی دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه علامه طباطبائی است.

کتاب های سعید طاووسی مسرور