میکائیل کوریا

میکائیل کوریا

میکائیل کوریا یک روزنامه نگار فرانسوی-پرتغالی، متولد 1983 است. او نویسنده چندین کتاب در مورد آلودگی چند ملیتی و فوتبال محبوب است.

کتاب های میکائیل کوریا

تاریخ مردمی فوتبال