مریم مطهری راد

مریم مطهری راد

مریم مطهری راد نویسنده ایرانی متولد ۱۳۵۶‏ می باشد.شروع فعالیت حرفه‌ای ای او با ویراستاری مجله‌ی "خورجین" در سال 80 و 81 ، شروع کار روزنامه نگاری از سال 82 تا امروز (در حوه‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی) ، فعالیت در زمینه‌ِ ی تاریخ شفاهی در حوزه‌ی هنری که منجر به تدوین کتب مختلف از جمله " خاطرات آیت‌الله جمی" -امام جمعه‌ی از جان گذشته‌ی آبادان که در حفظ و جلوگیری از سقوط این شهر بسیار مؤثر بود- شد.1386 ، دریافت جایزه‌ی بهترین مقاله اقتصادی-نفتی در بین نشریات انگلیسی زبان در سال 87 . همکاری با نشریات و سایت ها‌ی مختلف از جمله مسوولیت بخش بین‌الملل سایت NIOC در شرکت ملی نفت ایران 1387 .دبیر یازده شماره از ماهنامه‌ی" بشری" (نشریه متعلق به سازمان تبلیغات اسلامی) از سال 1388 تا 89 . یادداشت نویس و تحلیلگر مسایل سیاسی در حوزه‌ی روابط بین‌الملل و نیز نقد و تحلیل آثار ادبی .انتشار پنج داستان کوتاه در سایت بین‌المللی آمازون.انتخاب و انتشار چند داستان کوتاه در سایتهای خارجی .مجموعه داستانی مشتمل بر دوازده داستان کوتاه .

کتاب های مریم مطهری راد

سفر به آتش


معجزه معلق