تری جانسون

تری جانسون

تری جانسون نویسنده بریتانیایی متولد سال 1955 است. وی در دانشگاه بیرمنگهام در رشته‌ی هنر به تحصیل پرداخته است. تری جانسون فعالیت‌های هنری خود را در بخش‌های مختلفی مانند نویسندگی، نمایشنامه نویسی، فیلم سازی و تلویزیون ادامه داد.

کتاب های تری جانسون

هیستریا