رابرت ای مک اتی

رابرت ای مک اتی

رابرت ای مک اتی توسط هیئت ملی صدور گواهینامه برای ماساژ درمانی و بدن (NCBTMB) به عنوان یک ارائه دهنده تایید شده تعیین شده است. او یک مجری پرطرفدار - در سراسر ایالات متحده و در سراسر جهان - در مورد موضوعات کشش آسان، ماساژ ورزشی، و مراقبت از آسیب بافت نرم است.
مک آتی آموزش ماساژ خود را در موسسه تعادل روانی-ساختاری (IPSB) در لس آنجلس و سن دیگو و از طریق موسسه آموزش ماساژ ورزشی (SMTI) در کاستا مسا، کالیفرنیا دریافت کرد. او دارای مدرک لیسانس روانشناسی از دانشگاه ایالتی کالیفرنیا است، دارای گواهینامه هیئت مدیره در ماساژ درمانی و بدنسازی است، و متخصص قدرت و تهویه مطبوع است. او از سال 1988 عضو فعال انجمن ماساژ درمانی آمریکا بوده است.

کتاب های رابرت ای مک اتی