مرتضی فهیم کرمانی

مرتضی فهیم کرمانی

مرتضی فهیم کرمانی (متولد ۱۳۱۳ کرمان) روحانی شیعه و سیاستمدار ایرانی است. او نماینده کرمان در اولین و دومین دوره مجلس شورای اسلامی و استان کرمان در اولین دوره مجلس خبرگان رهبری بود. او رئیس دادگاه انقلاب اسلامی کرمان نیز بوده‌است.

کتاب های مرتضی فهیم کرمانی

انجیل برنابا


وهابی کیست و چه می گوید؟