علی بغیری

علی بغیری

علی بغیری ، متولد 1365 ، استادیارگروه آموزشی روابط بین الملل دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع)است . او مدرک کارشناسی ارشد معارف اسلامی وعلوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع) و دکترا روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی  دارد.

کتاب های علی بغیری