جیم بی تاکر

جیم بی تاکر

جیم بی تاکر، روانپزشک کودک و استاد بونر لوری در رشته روانپزشکی و علوم رفتاری عصبی در دانشکده پزشکی دانشگاه ویرجینیا است.علایق اصلی تحقیقاتی او مستندسازی داستان‌هایی از کودکانی است که به ادعای او زندگی‌های قبلی را به یاد می‌آورند، و خاطرات زایمان و قبل از تولد.او نویسنده کتاب زندگی قبل از زندگی: بررسی علمی خاطرات کودکان از زندگی های قبلی است، که مروری بر بیش از چهار دهه تحقیقات تناسخ در بخش مطالعات ادراکی ارائه می دهد. تاکر قبل از بازنشستگی استیونسون در سال 2002، چندین سال روی این تحقیق با ایان استیونسون کار کرد.

کتاب های جیم بی تاکر

زندگی قبل از زندگی