مردیت روسو

مردیت روسو

مردیت روسو با همسر و دو پسر کوچکش در نیوجرسی زندگی می کند. او نویسنده بیش از صد کتاب کودکان با مجوزهایی مانند LEGO، Disney/Pixar، Captain Underpants و Star Wars است. او همچنین نویسنده مجموعه DATA Set با نام آدا هاپر است. وقتی مردیث نمی نویسد، از خواندن کارائوکه، گذراندن وقت با خانواده و رفتن به یک یا دو ماجراجویی گاه به گاه لذت می برد.

کتاب های مردیت روسو

ماشین ها