لیز مارشام

لیز مارشام

لیز مارشام کار داستان سرایی خود را به عنوان ویراستار برای کمیک دی سی و انتشارات دیزنی آغاز کرد. او با همسرش در لس آنجلس زندگی می کند.

کتاب های لیز مارشام

شگفت انگیزان