شهلا شوکت پور

شهلا شوکت پور

شهلا شوکت‌پوردارای مدرک دکتری تخصصی روانشناسی می باشد و حوزه فعالیت او؛ پیشگیری از آسیب های اجتماعی و تحکیم بنیان خانواده است.

کتاب های شهلا شوکت پور