تیم گری رسن‮

تیم گری رسن‮

تیم گری‌رسن سینماگر آمریکایی است که چندین کتاب موفق در حوزه سینما به چاپ رسانده است.

کتاب های تیم گری رسن‮

حرفه: سینماگر 2، تصویربردار


حرفه: سینماگر فیلم نامه نویسی