مارتا بی استراوس

مارتا بی استراوس

مارتا بی. استراوس، دکترا، استاد گروه روانشناسی بالینی در دانشگاه آنتیوک نیوانگلند در کین، نیوهمپشایر است. علایق تحقیقاتی او بر روابط دلبستگی در نوجوانی و بزرگسالی نوظهور، نتایج برای کودکان خوانده و مداخلات برای کودکان و نوجوانان آسیب دیده متمرکز است. دکتر استراوس چندین کتاب منتشر کرده است، از جمله سوء استفاده و قربانی شدن در طول زندگی، خشونت در زندگی نوجوانان، درمان بدون صحبت برای کودکان و نوجوانان، و دختران نوجوان در بحران. او همچنین مقالات بسیاری در ژورنال نوشته و در سطح بین المللی در مورد آسیب های روانی کودک و خانواده، رشد و درمان ارائه و مشاوره می دهد. او یک مطب عمومی خصوصی کوچک در ورمونت دارد.

کتاب های مارتا بی استراوس

درمان تروما در نوجوانان