ایگور بریل

ایگور بریل

ایگور بریل‬ پیانیست سبک جاز در سال 1944 در روسیه متولد شده است. وی تحصیلات خود را تا مقطع دکتری در شهر مسکو ادامه داد. اولین موفقیت ایگور بریل در حوزه موسیقی در سال 1965 در فستیوال جاز مسکو رقم خورد. در این جشنواره وی آلبوم ملودی را نواخت که موجب تحسینش شد. پس از ان فرصت نواختن در تورهای بین‌المللی را یافت. همچنین در کارنامه‌ی او به فعالیت به عنوان رهبر اکستری ملی جاز روسیه و نوازندگی پیانو در این اکستر را می‌توان اشاره کرد.

کتاب های ایگور بریل