بوهومیل دوبوش

بوهومیل دوبوش

بوهومیل دوبوش محقق مؤسسه مطالعات سیاسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه چارلز در پراگ، جمهوری چک و هماهنگ کننده مرکز تحقیقات مطالعات ژئوپلیتیک است. زمینه های اصلی تخصص او ژئوپلیتیک قرون وسطایی، سیاست فضایی و... است.

کتاب های بوهومیل دوبوش