الهام رسولی ثانی آبادی

الهام رسولی ثانی آبادی

 الهام رسولي ثاني‌آبادي متولد سال 1362، دانشیار دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ بخش علوم سیاسی دانشگاه یزد می باشد. او دارای مدرک دکترای روابط بین‌الملل از دانشگاه تهران است.

کتاب های الهام رسولی ثانی آبادی