احمد صبوری نژاد

احمد صبوری نژاد

احمد صبوری‌نژاد متولد سال 1365، دانش‏‌آموخته دکتری مطالعات منطقه‌‏ای دانشگاه تهران است. حوزه‌‏های پژوهشی مورد علاقه ایشان مسائل سیاست خارجی، امنیت ملی و بین‏‌المللی است.

کتاب های احمد صبوری نژاد