فرامرز عیب پوش

فرامرز عیب پوش

فرامرز عیب پوش محقق، نویسنده، مترجم، مدرس و مشاور حوزه مدیریت و بازاریابی است. وی دانش آموخته مدیریت بازرگانی و فارغ التحصیل MBA و DBA است. وی همواره کوشیده تا دین خود را به جامعه با توسعه دانش و نهادینه سازی مطالعه ادا کند. او امیدوار است که همه تصمیمات ما در هر زمینه ای با تکیه بر تحقیق و مطالعه صورت گیرد.

کتاب های فرامرز عیب پوش

شگرد شاهین


زیرآب زنی


الفبای چیرگی