حامد اسماعیلیون

حامد اسماعیلیون

حامد اسماعیلیون (۱۳۵۵ در کرمانشاه) نویسنده و داستان‌نویس ایرانی و از نسل نوی نویسندگان ادبیات فارسی است. او برای کتاب‌های آویشن قشنگ نیست و دکتر داتیس جایزه هوشنگ گلشیری را دریافت کرد.

کتاب های حامد اسماعیلیون

قناری باز


دکتر داتیس


آویشن قشنگ نیست


گاماسیاب ماهی ندارد