محمود طاهری

محمود طاهری

آقای سید محمود طاهری نویسنده محترم کتاب حاضر، نویسنده، محقق و پژوهشگر حوزه علوم دینی و معارف اهل بیت است. ایشان در این زمینه آثار متعددی از خود به ثبت رسانده است. از جمله مهم­ترین این آثار می­توان به مواردی نظیر ترجمه تفسیر بیان السعادة فی المقامات العبادة، امام صادق (ع) و تقیه، جایگاه زن در اسلام و محموعه الگوی مصرف در اسلام اشاره کرد.

کتاب های محمود طاهری

نسیم معرفت حج